Lịch sử 7/Quang Trung xây dựng đất nước

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc[edit]

Về kinh tế:[edit]

 • Ban hành Chiếu khuyến nông, dân nghèo có ruộng cày.
 • Giảm nhẹ nhiều loại thuế.
 • Mở cửa ải, thông chợ.
 • Thủ công nghiệp và buôn bán được khôi phục.
 • Kinh tế được khôi phục.

Về văn hóa, giáo dục:[edit]

 • Ban Chiếu lập học, mở trường học.
 • Chữ Nôm là chữ viết chính thức, Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng Chính để dịch chữ Hán sang chữ Nôm dùng làm tài liệu học tập đã đánh dấu thành quả trong lịch sử đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc.

Chính sách quốc phòng, ngoại giao[edit]

Quốc phòng:[edit]

 • Phía Bắc Lê Duy Chỉ quấy phá; phía Nam Nguyễn Ánh cầu viện Pháp chiếm lại Gia Định.
 • Quang Trung xây dựng quân đội mạnh.
 • Thực hiện chế độ quân dịch.
 • Quân đội gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh, chiến thuyền và đại bác.
 • Ngoại giao: đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua Thanh phải công nhận độc lập của nước ta. Đối với phương Tây: mở cửa.
 • Phía nam Nguyễn Ánh tìm cách đánh ra Quy Nhơn, Quang Trung lên kế hoạch lấy lại Gia Định, nhưng 16/9/1792 ông mất, Quang Toản lên ngôi nhưng bất lực nên cải cách của ông không thực hiện được.

Các sự kiện chính:[edit]

 • 1771 Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.
 • 1777 nghĩa quân Tây Sơn lật đổ Chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
 • 1785 Nguyễn Huệ chỉ huy, tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút.
 • 1786 Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ chúa Trịnh.
 • 1789 Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.
 • 1789 – 1792 Quang Trung thực hiện nhiều cải cách tiến bộ.
 • 1792 Quang Trung đột ngột qua đời.

Tham khảo[edit]

 • SGK Lịch sử 7, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.