Lịch sử 7

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các bài học thuộc môn Lịch sử lớp 7:

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại[edit]

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX[edit]

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Lưu ý: những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!