Lịch sử 9/Những sự kiện chính trong SGK Lịch sử 9

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Những sự kiện chính trong SGK Lịch sử 9[edit]

Lịch sử thế giới[edit]

 • 17-08-1945: In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập.
 • 2-09-1945: Nhật Bản kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
 • 12-10-1945: Lào tuyên bố độc lập.
 • 17-10-1947: Miến Điện (Mi-an-ma) tuyên bổ độc lập.
 • 8-01-1949: Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) thành lập.
 • 04-04-1949: thành lập tổ chức Hiếp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
 • 01-10-1949: thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • 14-01-1950: thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ.
 • 25-06-1950: Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.
 • 12-04-1951: thành lập “Cộng đồng than và thép châu Âu”.
 • 24-12-1951: Vương Quốc Li-bi tuyên bố độc lập.
 • 27-05-1952: thành lập Liên minh phòng thủ châu Âu.
 • 9-11-1953: Pháp trao trả độc lập cho Cam-pu-chia.
 • 14-05-1955: thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
 • Tháng 5-1955: thành lập Liên minh Tây Âu.
 • 1-01-1056: Cộng hòa Xu-đăng tuyên bố độc lập.
 • 2-03-1956: Ma-rốc tuyên bố độc lập.
 • 20-03-1956: Tuy-ni-di tuyên bố độc lập.
 • 25-03-1957: thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
 • 31-08-1957: Liên bang Mã Lai tuyên bố độc lập.
 • 01-01-1959: cách mạng của nhân dân Cu Ba thắng lợi.
 • 1960: 17 nước châu Phi giành độc lập (Đông Ca-mơ-run, Xê-nê-gan, Xu-đăng thuộc Pháp, Xô-ma-li, Ma-đa-ga-xca, Công-gô, Kin-xa-xa, Đa-hô-mây, Ni-giê, Thượng Vôn-ta, Bờ Biển Ngà, Sát, Cộng hòa Trung Phi, Công-gô Bra-da-vin, Ga-bông, Ma-li, Ni-giê-ri-a, Mô-ri-ta-ni).
 • 1961: Cộng hòa Nam Phi thành lập.
 • 7-1962: An-giê-ri giành độc lập.
 • 01-07-1967: thành lập cộng đồng châu Âu (EC).
 • 8-08-1967: thành lập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
 • 1973: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
 • 9-1974: Bồ Đào Nha tuyên bổ trao trả độc lập cho Ghi-nê Bít-xao.
 • 25-06-1975: Mô-dăm-bích tuyên bố độc lập.
 • 11-11-1975: Cộng hòa Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.
 • 21-12-1991: thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
 • 15-04-1994: thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
 • 1997: Khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á.
 • 12-02-2000: Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển lần thứ X.

Lịch sử Việt Nam[edit]

 • 6-1925: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập.
 • 25-12-1927: Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập.
 • 7-1928: Tân Việt Cách mạng đảng thành lập.
 • 06-1929: Đông Dương Cộng sản đảng thành lập.
 • 8-1929: An Nam Cộng sản đảng thành lập.
 • 9-1929: Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập.
 • 3-02-1930: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
 • 09-02-1930: Khởi nghĩa Yên Bái.
 • 12-09-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh.
 • 3-1935: Đại hội lần thứ nhất của Đảng.
 • 27-09-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.
 • 23-11-1940: Khởi nghĩa Nam Kì.
 • 13-01-1941: Binh biến Đô Lương.
 • 28-01-1941: Nguyễn Ái Quốc về nước.
 • 19-05-1941: Mặt trận Việt Minh ra đời.
 • 22-12-1944: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời.
 • 9-03-1945: Nhật đảo chính Pháp.
 • 19-08-1945: Cách mạng Tháng Tám thành công.
 • 02-09-1945: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập.
 • 06-03-1946: kí Hiệp định Sơ bộ giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Pháp.
 • 14-09-1946: ký Tạm ước Việt Pháp.
 • 10-1947: Chiến dịch Việt Bắc.
 • 09-1950: Chiến dịch Biên giới.
 • 02-1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
 • 07-05-1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 • 21-07-1954: Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được ký kết.
 • 1959-1960: Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam.
 • 09-1960: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
 • 20-12-1960: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
 • 30-01-1968: Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân.
 • 12-1972: chiến thắng của quân dân miền Bắc trong trận “Điện Biên Phủ trên không”.
 • 27-01-1973: Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký kết.
 • 1975: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
 • 20-09-1977: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.
 • 25-04-1976: tổng tuyển cử trong cả nước.
 • 12-1986: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.
 • 28-07-1995: Việt Nam gia nhập ASEAN.

Tham khảo[edit]

 • SGK Lịch sử 9 (trang 184, 185, 186) – NXB Giáo dục Việt Nam, tái bản lần thứ mười lăm.