Lịch sử 9

From Wikiversity

Danh sách các bài học thuộc môn Lịch sử lớp 9:

Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay[edit]

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay[edit]

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Lưu ý: những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!