Lối mắc mạch điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Có 3 lối mắc các linh kiện điện tử trong mạch điện . Mạch điện nối tiếp có các linh kiện điện tử mắc nối kề nhau . Mạch điện song song có các linh kiện điện tử mắc nối đối diện nhau . Mạch điện 2 cổng có các linh kiện điện tử mắc nối với nhau tạo ra 2 cổng xuất nhập