Mạch điện tích hợp

From Wikiversity

Mạch điện cuả nhiều công cụ điện mắc nối với nhau trong một con chíp có nhiều chân để mắc nối vớI các công cụ rời ngoài

  • IC 741 . Mạch điện khuếch đại hiệu hai điện thế
  • IC 555 . Mạch điện tạo ra dao động sóng vuông