Liên kết ion

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm[edit]

Liên kết ion trong muối ăn NaCl

Liên kết ionliên kết hoá học được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện Liên kết hiđrôliên kết hóa học khi có lực hút tĩnh điện giữa H mang điện dương với nguyên tố có độ âm điện mạnh như N, Cl, O, F cho một Liên kết

Thí dụ[edit]

Tính chất hợp chất có liên kết ion[edit]

  • điểm nóng chảy cao do liên kết ion tương đối bền
  • dẫn điện ở trạng thái nóng chảy và trong dung dịch
  • cứng và dễ vỡ
  • hình thành tinh thể, có dạng rắn
  • tinh thể ion thường không màu

Dạng liên kết Ion[edit]