Jump to content

Linnade lugemine 1.py

From Wikiversity

12. nädala õpijuhis

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Programm loeb failist linnade ja vajekauguste info
# Algandmetena on failis linnade nimekiri ja seejärel iga linna kohta tema
# kaugus teistest linnadest. Faili esimese reas on linnade arv.

import string
linnad = []
kaugused = []
fm = open("linnad.txt","r")
mitu = int(fm.readline())
# Failist loetakse linnade arv
for indeks in range(mitu):
  linn = fm.readline()
  linn = linn.strip()
  linnad += [linn]
print(linnad)
#Failist loetakse vahekaugused
for indeks in range(mitu):
  kaugus = fm.readline()
  kauguste_list = kaugus.split(" ")
  kaugus_i = []
# Kaugused teisendatakse arvudeks ja pannakse listi
  for arv_s in kauguste_list:
    kaugus_i += [int(arv_s)]
  kaugused += [kaugus_i]
fm.close()
print(kaugused)

12. nädala õpijuhis