Jump to content

Linnade lugemine 2.py

From Wikiversity

12. nädala õpijuhis

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Programm loeb failist andmed ja paneb listidesse, järgnev töötlus tuleb
# vastavalt ülesandele lisada.
# Algandmetena on failis linnade ja kauguste nimekiri niimoodi:
# Linn k1 k2 k3 k4 k5
# k* on kaugus teisest linnast
# linnad - list, milles kirjas kõik vaadeldavad linnad
# kaugused - list listidest, milles hoitakse kahe linna vahelisi kauguseid.
# Kaugused peavad vastama samale järjekorrale, mis linnade listis

import string
linnad = [] 
kaugused = []
# Avatakse andmefail
fm = open("linnad_rivis.txt")
# Järgnev tsükkel loeb failist rida haaval ja paigutab andmed listidesse
for linnainfo in fm:
  linnainfo = linnainfo.strip()
  linn = linnainfo.split()    # list, milles elementideks linn ja kaugused
# Indeksi 0 peal on linna nimi
  linnad += [linn[0]]
  abi_list = []
# for-tsükli listi jaoks kasutatakse lõiget - [1:] tähendab 1-st kuni lõpuni
  for kaugus in linn[1:]:
    abi_list += [int(kaugus)]  # Kaugus tehakse enne listi panemist arvuks
  kaugused += [abi_list]
# Ja nüüd vaatame, mis juhtus - ehk trükime kontrolliks saadud listid välja.
print(kaugused)
print(linnad)
fm.close()

print("\nAndmed on valmis kasutamiseks!")
print("Jõudu ja mõistust! :)")

12. nädala õpijuhis