Mõistekaart õppetöös

From Wikiversity

Kursuse korraldus[edit]

Kursuse õpikeskkond[edit]

Kursuse kava ja õpijuhise ning õppematerjalid leiate kursuse ajaveebist http://moistekaart.wordpress.com.

Sihtgrupp[edit]

Kursuse sihtrühm on kõrgkoolide õppejõud, haridustehnoloogid, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, doktorandid, magistrandid

Eesmärk[edit]

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad lisada ennast osalejate leheküljele.

Ajakava[edit]

Esimene kursus toimub kevadsemestril 2010

1. nädal: Mõistekaart õppetöös[edit]

 • Mõistekaardid, teoreetiline taust
 • Mõistekaartide ajalugu, J. Novak
 • Põhimõisted ja seonduvad teooriad
 • Teised sarnased metoodikad: ideekaart, teemakaart
 • Mõistekaardi koostamise reeglid, metoodika

2. nädal: Mõistekaartide koostamise tarkvar[edit]

Arvutisse installeeritavad tarkvarapaketid

 • CMapTools
 • FreeMind

Veebiteenused

 • MindMeister.com
 • Bubbl.us

Mobiilne tarkvara

3. nädal: Mõistekaartide kasutusvaldkonnad[edit]

 • Ajurünnakute visualiseerimine
 • Mõtete kogumine ja organiseerimine
 • Teadmushalduse parandamine
 • Valdkonna mõistebaasi korrastamine
 • Info haldamine
 • Ekspertidelt varjatud teadmuse "väljapigistamine"
 • Disainitehnika

4. nädal: Mõistekaartide rakendusviisid õppetöös[edit]

 • Märkmete tegemine
 • Ajurünnakud
 • Mõtete haldamine sorteerimine
 • Esitluste tegemine
 • Planeerimine
 • Probleemide analüüs ja lahendamine
 • Rühmatööd

Ülesanne: koostada oma mängu stsenaarium

5. nädal: Mõistekaardid ja hindamine[edit]

 • Mõistekaardi-ülesannete tüübid
 • Mõistekaartide hindamiskriteeriumid ja -mudelid
 • Õpitulemuste hindamine mõistekaartide abil

6. nädal: Mõistekaartide standardid ja formaadid[edit]

 • Tehnilised standardid
 • Mõistekaartide konverteerimine eri formaatidesse
 • Mõistekaardid ja semantiline veeb

Tänud[edit]

Kursuse ettevalmistamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Infotehnolooga Sihtasutus programmi Vanker raames.