Mạch điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạch điện , một vòng tròn khép kín cuả nhiều công cụ điện mắc nối với nhau . Có lối mắc tạo các mạch điện cơ bản sau

Mạch điện nối tiếp[edit]

Mạch điện có các công cụ điện mắc kề nhau

RL Series Open-Closed.svg RC switch.svg RLC series circuit.png

Mạch điện song song[edit]

Mạch điện có các công cụ điện mắc đối nhau

Mạch điện 2 cổng[edit]

Mạch điện của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau theo lối mắc 2 cổng xuất nhập

Voltage divider.svg

Mạch điện tích hợp[edit]

Schematics voltampopamp.jpg

Mạch điện cuả nhiều công cụ điện mắc nối với nhau trong một con chíp có nhiều chân để mắc nối vớI các công cụ rời ngoài

  • IC 741 . Mạch điện khuếch đại hiệu hai điện thế
  • IC 555 . Mạch điện tạo ra dao động sóng vuông