Mạch điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạch điện , một vòng tròn khép kín cuả nhiều công cụ điện mắc nối với nhau . Có lối mắc tạo các mạch điện cơ bản sau

PCB Manufacturing Stages.png