M-õpe

From Wikiversity

Kursuse korraldus[edit]

Kursuse maht on 1,5 EAP ja on kahe kontaktpäevaga. Kursus on ülesehitatud 8 nädalase blokina ja igal nädal on osalejad oodatud panustama 5-6 tunni tööga. See aeg eeldab teoreetilise materjali läbimist, praktiliste ülesannete sooritamist ning kursuse kaaslastega suhtlemist.

Kursusele registeerimine toimub läbi e-Õppe Arenduskeskuse veebiaadressi ning kursuse lõppedes saavad kõik osalejad endale Tallinna Ülikooli poolt välja antud täiendkoolituskursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Kursuse õpikeskkond[edit]

Kursuse kava ja õpijuhis asub siinsamas Wikiversity keskonnas, õppematerjalid leiate http://LeMill.net keskkonnast ja nii individuaalsed kui rühmatööd teostatab iga kursusel osaleja oma personaalse e-portfoolio keskkonnas.

Sihtgrupp[edit]

Kursuse sihtrühm on kõrgkoolide õppejõud, haridustehnoloogid, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, doktorandid, magistrandid

Eesmärk[edit]

Koolituse eesmärk on tutvustada uudseid mobiiltehnoloogia vahendeid ja tehnoloogiaid , metoodikat nende rakendamiseks õppetöös ning m-õpet toetavaid pedagoogilisi teooriaid (eelkõige kogemusliku õppe, õuesõppe ja aktiivõppe käsitlusi).

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad lisada ennast osalejate leheküljele.

Ajakava[edit]

Esimene kursus toimub sügissemestril 2009, 05. oktoober - 22. november 2009

1. nädal:[edit]

Sissejuhatus kursusesse.

M-õppe mõiste, näited.

Aktiivõpe m-õppe pedagaoogilise lähtekohana.

Tutvumine kursuse õpikeskkonnaga

Ülesanne: oma e-portfoolio loomine, enesetutvustus.

2. nädal:[edit]

Tehnilised vahendid m-õppes (GPS-seadmed, pihuarvutid, nuti-telefonid)

3.- 4. nädal:[edit]

M-õppe meetodid, näidisstsenaariumid.

Ülesanne: koostada oma mängu stsenaarium

5. nädal:[edit]

Teine kontaktpäev: GPS-geopeitus Tallinna kesklinnas + osalejate endi pool loodud mängude testimine.

6. nädal:[edit]

Kursuse reflektsioon. Oma individuaalses päevikus reflekteerida, kas ootused kursusele said täidetud. Millistest omandatud teadmistest on enim kasu oma tegevuses. Tagasiside kursuse ülesehitusele ning õppejõududele.

Tänud[edit]

Kursuse ettevalmistamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Infotehnolooga Sihtasutus programmi Vanker raames.