NPN Trăng si tơ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

NPN Trăng si tơ tạo ra từ ghép nối 1 bán dẫn điện dương nằm giửa 2 bán dẫn điện âm

Trăng si tơ Cấu Trúc Biểu Tượng Thí Dụ
NPN Trăng si tơ NPN BJT.svg BJT symbol NPN.svg Electronic component transistors.jpg