Nam châm điện vỉnh cửu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Electromagnet1.png


Từ cảm , Cường độ Từ trường cảm

Từ nhiểm , Cường độ nhiểm từ của Từ vật

Phương trình vector dao ham nam châm điện vỉnh cửu[edit]