Từ cảm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Từ cảm [edit]

Điện từ của cộng dây thẳng dẩn điện[edit]

Manoderecha.svg

Khi cộng dây thẳng dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra điện từ trường của các vòng tròn từ bao quanh cộng dây


Cường độ từ trường được tính bằng

. Theo Định luật Ampere

Từ dung

. Theo Định luật Biot-Savard

Điện từ của vòng tròn dẩn điện[edit]

Magnetic field of wire loop.svg

Khi vòng tròn dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra Điện từ trường của các vòng tròn từ bao quanh cộng dây .

Cường độ từ trường

. Theo Định luật Ampere

Từ dung

. Theo Định luật Biot-Savard

Điện từ của cuộn từ[edit]

Solenoid-1 (vertical).png

Khi cuộn từ dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra điện từ trường của các từ hình vòng bầu dục bao quanh cộng dây chạy từ cực bắc đến cực nam

Từ cảm, Cường độ từ trường hay

Từ dung