Nhiệt cảm

From Wikiversity

Nhiệt cảm là một giai đoạn của quá trình Nhiệt truyền . Trong quá trình này, nhiệt tạo ra thay dổi nhiệt độ trên vật

  • Thay đổi nhiệt trên vật
  • Năng lượng nhiệt cảm
  • Khối lượng vật
  • Nhiệt cảm riêng
  • Nhiệt độ

Khả năng hấp thụ nhiệt của vật tùy thuộc vào Màu sắc cùng với Độ dày của vật . Vật có màu tối và độ dày mỏng sẻ dể hấp thụ năng lượng nhiệt . Thí dụ như quần áo mỏng có màu tối mau khô hơn quần áo dày có màu sáng

Ký hiệu nhiệt cảm

≈≈