Nhiệt dẫn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhiệt dẫn là một giai đoạn của quá trình Nhiệt truyền . Trong quá trình này, nhiệt dẫn của vật đạt đến mức cao nhất ở Tần số ngưỡng fo và phát ra Quang tuyến nhiệt quang của ánh sáng thấy được có

Vậy,

Có mức năng lượng lượng tử

Của một lượng tử

Ký hiệu

≈≈==