Jump to content

Nhiệt phóng xạ

From Wikiversity

Nhiệt phóng xạ là một giai đoạn của quá trình Nhiệt truyền . Trong quá trình này, vật không còn dẩn nhiệt . Năng lượng nhiệt được dùng vào việc giải thoát điện tử ra khỏi nguyên tử vật chất

khi


Từ trên,


Ký hiệu nhệt phóng xạ

≈≈e