Notació científica IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

La notació científica és una eina fonamental per deixar valors amb molta precisió, hi han diferents normatives per tal d'utilitzar aquesta notació en diverses àrees del treball científic unes amb més rigor que unes altres.

Parts obligatòries del disseny d'aquesta notació:

  1. La part entera només té una única xifra.
  2. La part decimal té la precisió demanada en xifres decimals.
  3. Una potència amb base deu amb un exponent enter.

Exemples d'interpretació del valor[edit]

Exemples de construcció de la notació[edit]

Interpretació de calculadora[edit]

Diverses calculadores utilitzen l'abús de notació següent:

El següent tipus de simplificació és la forma d'escriure en algun llenguatge de programació:

El darrer tipus de notació és el codi habitual per calculadores programables i llenguatges de programació i interpretació diversos:

9,1447*10^5

Vegis també[edit]

Escola secundària