Operatsioonisüsteemid

From Wikiversity
Kursuse info
I1 Operatsioonisüsteemid (PCOS) – IS-11
Õpetaja
Urmas Heinaste (urmash@vkhk.ee)
Kursuse sisu
Üliõpilane tutvub erinevate operatsioonisüsteemide arhitektuuri, konkreetsete

operatsioonisüsteemidega, nende paigaldamise ja haldamisega.

Teemad[edit]

ja protsessid, suunamine ja toru. Võrgutöö. Stringitöötlus. Teksti vormindamine. Töö ketastega. Elektronpost ja avalikud võrguteenused. Programmeerimisvahendid. XWindows. Printimine;

 • LINUXI HALDAMINE. Privilegeeritud kasutaja. Süsteemi kuupäev ja kellaaeg,

Programmide käivitamise planeerimine. Kasutajatunnuste, -gruppide, -keskkonna juhtimine. Seadmete installeerimine ja haldamine. Seadmefailid. Printerite installeerimine ja juhtimine. Terminalide ja modemite installeerimine ja juhtimine. Alglaadur (Bootloader). Linuxi installeerimine ja konfigureerimine, haldamine;

 • OPERATSIOONISÜSTEEMIDE ARHITEKTUUR. Sisend-väljundseadmed.

Mäluhaldus. Protsesside haldus;

 • MS WINDOWSI HALDAMINE. doomen, töögrupp. Kasutajatunnused, -grupid.

Lokaal- ja globaalgrupp. Piirangud. Failisüsteemid. Audit. Kasutajaprofiilid. Sisenemise stsenaariumid. Serveri ressursside juhtimine. Failide ühiskasutus. Varundamine. Arhiveerimine. Süsteemsed registrid. Installeerimine, litsentseerimine. serveri optimeerimine. Kitsaskohad.

Tähtajad
 • Teema registreerimine 2. nädal (7.märts 2012)
 • OS Analüüsi dokumentatisoon 3. nädal (14. märts 2012)
 • Kaastudengi töö retsensioon 4. nädal (21. märts 2012)
 • Praktika(linux käsurida) kontrolltöö 5. nädal (28. märts 2012)
 • Iseseisva töö esitlus 6.-8. nädal (18. aprill 2012)
 • Teooria (windows ) kontrolltöö 9. nädal (25. aprill 2012)
 • Praktiliste oskuste demonstratsioon nädal 10. nädal (3. mai 2012)
 • Teooria seminarid 11.-15. nädal
EKSAM
- vastavalt sessiooni plaanile (7. juuni 2012)
Hindamine
 • Üliõpilane teab ja tunneb
  • erinevaid operatsioonisüsteemide eesmärke ja liike
 • Oskab kasutada käsurida
  • paigaldada ja seadistada erinevaid operatsioonisüsteeme
  • lahendada operatsioonisüsteemi töös ette tulevaid probleeme
  • varundada ja arhiveerida ning taastada
 • E taset iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel;
 • D taset iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, st juba tuttavates situatsioonides;
 • C taset iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine vastavalt tekkinud olukorrale;
 • B taset iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ning loov kasutamine, st tekkinud olukorrast osatakse näha ka paar sammu ettepoole;
 • A taset iseloomustab väga hea teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine, st et lisaks oskusele järgmisi samme ette ennustada, toimub väga kiire ümberorienteerumine parima tulemuse saavutamiseks.
Õpikud
 1. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne "Operating Systems Concepts"
 2. J.Vendelin "Operatsioonissüsteemid" 2003
 3. A. S. Tanenbaum "Modern Operating Systems" 2nd edition 2001
 4. Understanding Operating Systems, 3rd ed.Flynn, Ida M., Mc
Toimumisaeg
30 seminar/30 praktikum /60 iseseisev
Ruum
P 218 T 213A ja T213B
Konsultatsioonid
P218, Kolmapäeviti kella 14:15-15:45