Operatsioonisüsteemide teooria alused

From Wikiversity

Õppekava: Arvutid ja arvutivõrgud

Moodul
Operatsioonisüsteemide teooria alused 2012
Õpetusega taotletakse et õppija teab ja tunneb
operatsioonisüsteemide põhifunktsioone, protsessi ja lõime mõisteid, protsesside sünkroniseerimise vajadust ja võtteid, ressursside haldamist, ummikute olemust ja vältimise võimalusi, mälu haldamise printsiipe, mälusegmendi ja -lehe mõisteid, virtuaalmälu põhimõtteid, failisüsteemide korralduse põhimõtteid ning oskab kirjeldada erinevaid operatsioonisüsteeme.
Õpilane teab ja tunneb
operatsioonisüsteemi mõiste, kujunemine, arvutisüsteemide struktuurid ja operatsioonisüsteemi funktsioonid, protsesside haldus, virtuaalmälu ja selle realiseerimise võimalused riistvaras ja tarkvaraliselt, mäluhaldus, failisüsteemid, erinevad operatsioonisüsteemid.

ARVUTISÜSTEEMIDE STRUKTUURID JA OPSÜSTEEMI FUNKTSIOONID[edit]

 1. Riistavaralise platvormi ja opertsioonisüsteemi seosed.
 2. Operatsioonisüsteemi peamised ülesanded.
 3. Protsessor ja kernel, protsessori haldus.
 4. Seadmeajurite olemus.
 5. Kasutajaliidesed ja süsteemitarkvara ning
 6. süsteemihalduses kasulikud rakendusprogrammid.

PROTSESSIDE HALDUS[edit]

 1. Protsesside liigid, lõimed.
 2. Protsessori plaanuri algoritmid.
 3. Sünkroniseerimine.
 4. Ressursside haldamine, ummikud.

MÄLU HALDAMINE[edit]

 1. Mälu reserveerimine ja eraldamine.
 2. Segmentimine, lehekülgmälu.
 3. Virtuaalmälu, lehekülgede asendamise meetodid.

FAILISÜSTEEMID[edit]

 1. Faili mõiste, tema atribuudid.
 2. Kataloogid, kataloogipuu
 3. Failide kaitse, ühiskasutus.

Iseseisva töö teemad[edit]

Iseseisvas töös rakendab õpilane õppetegevuse käigus omandatud teadmisi, näitab õpitava aine ja eriala tundmist, oskust käsitleda ja lahendada teoreetilisi probleeme.

 • anda õpilasele konspekteerimise ja iseseisva töö koostamise kogemusi;
 • laiendada silmaringi ja arendada loomingulisust teema käsitlemisel;
 • toetada õpilase iseseisva töö oskusi ja harjumusi.
 • laiendada kontakttundide teemasid ja kinnistada õpitut

Viited iseseisvatele töödele[edit]

HINDAMINE[edit]

Koostatud õpimapp
 • blogi-konspekt tundide teemadel
 • uurimustöö aruanne esitlus.
  • /Puudujatel vastava tunni teema lühireferaat/
 • ettekanded, rühmatööd ja presentatsioonid kursuse teemadel)
 • artiklid
 1. Iga õppur töötab iseseisvalt või rühmas ja koostab kokkulepitud teema kohta ettekande ja kaitseb selle (5 kuni 10 min).
  • Ettekanne tuleb esitada ka kirjalikult, elektroonilisel kujul vormistatud viki artiklina.
 2. Teoreetiline osa (test) koosneb moodulis käsitletud teemade ulatuses koostatud küsimustest.
 3. Praktiline töö teostatakse iseseisvalt moodules esitatud oskuste põhjal.
  • õppur peab oskama planeerida ning teostada lahenduse arvuti ja arvutivõrkudega seotult.
  • õppur peab oskama hinnata tehtavate tööde mahtu ja planeerida vajalikke tegevusi, kasutada lahenduse loomiseks vajalikke vahendeid, valida õiged töövõtted, kirjeldada ja põhjendada oma tegevusi, töötada iseseisvalt või meeskonnas.

Kirjandus[edit]