Jump to content

Personaalsed õpikeskkonnad

From Wikiversity

Kursuse korraldus[edit]

Sügissemestril 2010 toimub kursus ajavahemikus 25. oktoober - 12. detsember 2010

Kursuse maht on 3 EAP ja on 100 % veebipõhine. Kursus on üles ehitatud 7 nädalase blokina ja igal nädal on osalejad oodatud panustama 10-12 tunni tööga. See aeg eeldab teoreetilise materjali läbimist, loetu põhjal ajaveebi sissekannete lisamist, praktiliste ülesannete sooritamist ning kursuse kaaslastega suhtlemist.

Kursusele registeerimine toimub läbi e-Ülikooli veebiaadressi ning kursuse lõppedes saavad kõik osalejad endale Tallinna Ülikooli poolt välja antud täiendkoolituskursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Kursust viib läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse (HTK) teadur Terje Väljataga (terjev@tlu.ee).

Kursuse uudised[edit]

 • jooksvat informatsiooni kursusel toimuva kohta
 • kursuse ajakava
 • lugemismaterjali
 • tegevused kursuse läbimiseks

leiab kursuse ajaveebist: http://htk.tlu.ee/elearning/kursus/

Sihtgrupp[edit]

 • õpetajad
 • õppejõud
 • haridustehnoloogid,
 • teised, kes huvituvad avatud lähenemise õpikeskkondade kasutamisest õppimises ja õpetamises

Eesmärgid[edit]

 • Tutvustada personaalse õpikeskkonna kontseptsiooni;
 • Anda osalejatele ülevaade tehnilistest vahenditest ning praktilised oskused personaalse õpikeskkonna koostamisest ja kasutamisest;
 • Tutvustada personaalsete õpikeskkondade kasutamise stsenaariume õppetöös.

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad end lisada osalejate leheküljele

Ajakava[edit]

1. nädal:[edit]

Sissejuhatus

 • Kursusele registreerumine
 • Oma ajaveebi loomine ja sellega kursusele sisenemine
 • Ennast tutvustava sissekande lisamine ajaveebi
 • Del.icio.us keskkonda konto loomine
 • Oma ajaveebi lisamine Del.icio.us keskkonda plekursus märksõnaga
 • Flashmeetinguga sissejuhatav videokonverents
 • Lugemismaterjal: õpikeskkonna roll õpiprotsessis

2. nädal:[edit]

Personaalse õpikeskkonna kontseptsioon

 • Tutvumine personaalse õpikeskkonna kontseptsiooniga
 • Lugemismaterjal:
  • Miks me räägime personaalsetest õpikeskkondadest?
  • Kaks erinevat personaalse õpikeskkonna lähenemist
  • Mida mõeldakse personaalse õpikeskkonna all?
  • Hajutatud ja hajutamata struktuuriga keskkonnad
  • Enesejuhitavus kui oluline pädevus personaalse õpikeskkonna loomisel
  • Hajutatud personaalsus
 • Loetu üle reflekteerimine
 • Kaasõppurite postituste lugemine ja kommenteerimine

3. nädal:[edit]

Personaalne õpikeskkond ja kogukonnad ning sotsiaalsed võrgustikud

 • Kogukonna tekitamine, sotsiaalsed võrgustikud personaalses õpikeskkonnas
 • Personaalsed õpikeskkonnad grupitöös
 • Lugemismaterjal:
  • Sotsiaalsed võrgustikud, kogukonnad ja personaalsed õpikeskkonnad
  • Personaalsed õpikeskkonnad grupitöös
  • Infovoogude haldamine
 • Loetu üle reflekteerimine
 • Kaasõppurite postituste lugemine ja kommenteerimine

4. nädal:[edit]

Kas avatud või suletud õpikeskkonnad?

 • Kaks vastandlikku lähenemist: avatud ja suletud õpikeskkonnad
 • Lugemismaterjal:
  • Suletud õpikeskkonnad või administratiivsed abivahendid?
  • Mis on puudu praeguses pedagoogilises lähenemises?
  • Mis on alternatiivne lahendus?
  • Õppejõu ja õppija rollid erinevates keskkondades
  • Õpikeskkondade hetkeseis kõrghariduses
  • Erinevate keskkondade head ja vead
 • Ajaveebi sissekanne ühe konkreetse suletud õpikeskkonna kasutamise kogemusest, selle plussid ja miinused
 • Loetu üle reflekteerimine
 • Kaasõppurite postituste lugemine ja kommenteerimine

5. nädal:[edit]

Minu personaalne õpikeskkond

 • Milline peaks olema minu personaalne õpikeskkond?
 • Lugemismaterjal:
  • Personaalse õpikeskkonna kasutamise näited ja stsenaariumid
  • Sotsiaalse tarkvara kasutamise võimalused: ajaveebid, agregaatorid, sotsiaalne viitesüsteem, presentatsioonid, koostöö, visualiseerimine, mõistekaardid
 • Ajaveebi sissekanne mõnest konkreetsest tegevusest ja milliseid elemente peaks minu personaalne keskkond sisaldama, et seda valitud tegevust toetada
 • Erinevate sotsiaalse tarkvara keskkondadega tutvumine ja sobivate leidmine oma tegevuse toetamiseks
 • Kaasõppurite postituste lugemine ja kommenteerimine

6. nädal:[edit]

Personaalse õpikeskkonna loomine ja kokku agregeerimine

 • 5. nädala tegevuse jätk.
 • Valitud vahendite agregeerimine personaalseks õpikeskkonnaks
 • Oma personaalse õpikeskkonna kujutamine visuaalsete vahenditega ja selle reflektsioon ajaveebis
 • Kaasõppurite postituste lugemine ja kommenteerimine

7. nädal:[edit]

Reflektsioon

 • Kaasõppurite personaalsete õpikeskkondadega tutvumine
 • Kaasõppurite postituste lugemine ja kommenteerimine
 • Kokkuvõtlik tagasivaade kursusele ja õpitule essee näol.

Tänud[edit]

Kursuse ettevalmistamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus