Phóng xạ quang điện

From Wikiversity

Phóng xạ quang[edit]

Phóng xạ quang phát ra ánh sáng thấy được

Từ Phóng xạ sóng điện từ

VF , Ánh sáng thấy được
UVF , Ánh sáng tím

Phóng xạ điện[edit]

Phóng xạ điện tạo ra điện từ âm đi vào môi trường xung quanh

Với

Từ Phóng xạ sóng điện từ

X, Tia X
γ, Tia gamma