Phổ tần phóng xạ sóng điện từ

From Wikiversity

Phóng xạ sóng điện từ có phổ tần phóng xạ điện từ cuả các tần số sau

Ánh sáng thấy được màu vàng
Ánh sáng thấy được màu tím
Tia X
Tia