Plantilla:Model de projecte d'aprenentatge

From Wikiversity
Plantilla:Model de projecte d'aprenentatge
Codi: codi
Requisits: requisits preliminars
Durada: durada
Evaluació: suggeriments d'evaluació
Tema d'estudi: tema d'estudi
Escola: escola
Departament: departament


[Breu descripció del projecte, en una o dues frases.]

Objectius[edit]

Aquest projecte d'aprenentatge ofereix ____.

  • etc.

Materials didàctics[edit]

Materials didàctics i projectes d'aprenentatge es troben a l'espai del nom principal. Senzillament crea un [[Enlaç]] canviant “enllaç” pel nom de la lliçó i comença a escriure!

També hauries de llegir el model d'aprenentatge de la Viquiversitat. Les lliçons haurien de centrar-se en activitats d'aprenentatge per als participants de la Viquiversitat. Els materials didàctics i els projectes es poden compartir amb els altres projectes. És a dir, hi pot haver cooperació entre diversos departaments que emprin els mateixos recursos educatius.

Lliçons[edit]

  • Lliçó 1: ...

Activitats[edit]

Exercicis, proves de nivell de coneixements, treballs en grup, i d'altres tasques. Totes elles associades a les seves lliçons respectives.

  • 1a activitat.
  • etc.

Lectures[edit]

Cada activitat té associades una sèrie de lectures recomanades.

Referències[edit]

Altres lectures addicionals:

Participants actius[edit]

Participants actius d'aquest grup d'estudi

  • ... <---include subject name