Portal:Địa lí học/Ô-xtrây-li-a

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Ô-xtrây-li-a:

  • Diện tích: 7,74 nghìn km2
  • Dân số: 20,4 triệu người (năm 2005)
  • Thủ đô: Can-be-ra

Là đất nước rộng lớn nằm ở bán cầu Nam, giàu có về tài nguyên, dân cư đa dân tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa, Ô-xtrây-li-a ngày nay là đất nước phát triển năng động và ngày càng gắn bó nhiều hơn với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.