Portal:Địa lí học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Địa lí học là một lĩnh vực khoa học nhằm nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng có trên Trái Đất. Ở Việt Nam, môn địa lí được phân ra làm 3 cấp bậc học: cấp bậc Tiểu học, sau đó đến cấp bậc Trung học cơ sở và cuối cùng là cấp bậc Trung học phổ thông.

Địa lí Tiểu học[edit]

Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du (lớp 4)[edit]

Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng (lớp 4)[edit]

Vùng biển Việt Nam (lớp 4)[edit]

1. /Biển, đảo và quần đảo

2. /Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

3. /Ôn tập/Vùng biển Việt Nam (lớp 4)

Địa lí Trung học cơ sở[edit]

Trái Đất[edit]

 1. /Vị trí, kích thước, hình dạng của Trái Đất
 2. /Bản đồ
 3. /Sự chuyển động của Trái Đất trong vũ trụ
 4. /Cấu tạo bên trong Trái đất

Thành phần của Trái Đất[edit]

I. Thành phần tự nhiên[edit]

 1. /Tác động của nội lực và ngoại lực của Trái Đất
 2. /Địa hình và khoáng sản Trái Đất
 3. /Bầu khí quyển Trái Đất
 4. /Thời tiết, khí hậu
 5. /Khí áp, gió, mưa
 6. /Các vùng miền khí hậu
 7. /Vùng nước trên Trái Đất
 8. /Đất và lớp vỏ sinh vật

II. Thành phần nhân văn[edit]

 1. /Dân số và tháp tuổi
 2. /Các chủng tộc trên Trái Đất

Các môi trường địa lý[edit]

 1. /Môi trường nhiệt đới
  1. /Môi trường nhiệt đới gió mùa
 2. /Môi trường ôn đới
 3. /Môi trường hoang mạc
 4. /Môi trường đới lạnh
 5. /Môi trường núi cao

Các khu vực trên Trái Đất[edit]

I. Châu Phi[edit]

II. Khu vực Bắc Mỹ[edit]

III. Khu vực Nam Mỹ[edit]

IV. Khu vực Châu Đại Dương và Nam Cực[edit]

V. Khu vực châu Âu[edit]

VI. Khu vực châu Á[edit]

Địa lý Việt Nam[edit]

Kinh tế - xã hội Việt Nam[edit]

I. Dân cư Việt Nam[edit]

 1. /Các dân tộc Việt Nam
 2. /Dân số Việt Nam
 3. /Phân bố dân cư và quần cư
 4. /Lao động, việc làm. Chất lượng cuộc sống

II. Kinh tế Việt Nam[edit]

 1. /Phát triển nền kinh tế Việt Nam
 2. /Phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
 3. /Phân bố công nghiệp
 4. /Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
 5. /Thương mại và du lịch

Các khu vực địa lý Việt Nam[edit]

 1. /Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
 2. /Vùng đồng bằng sông Hồng
 3. /Vùng Bắc Trung Bộ
 4. /Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 5. /Vùng Tây Nguyên
 6. /Vùng Đông Nam Bộ
 7. /Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 8. /Phát triển kinh tế theo vùng miền, bảo vệ tài nguyên, biển đảo

Địa lí Trung học phổ thông (chương trình Nâng cao - dành cho trường THPT chuyên)[edit]

Địa lí Tự nhiên (lớp 10)[edit]

I. Bản đồ[edit]

1. /Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ

2. /Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

3. /Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin Địa lí

II. Vũ trụ. Các chuyển động chính của Trái Đát và các hệ quả của chúng[edit]

1. /Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất

2. /Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

III. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển[edit]

1. /Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất

2. /Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất

3. /Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

4. /Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

IV. Khí quyển[edit]

1. /Khí quyển

2. /Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất

3. /Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

4. /Độ ẩm của không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển

5. /Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố mưa

V. Thủy quyển[edit]

1. /Thủy quyển. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ

2. /Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

3. /Nước biển và đại dương

4. /Sóng. Thủy triều. Dòng biển

VI. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển[edit]

1. /Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

2. /Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

3. /Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

VII. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí[edit]

1. /Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

2. /Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Địa lí Kinh tế - Xã hội (lớp 10)[edit]

I. Địa lí dân cư[edit]

1. /Dân số và sự gia tăng dân số

2. /Cơ cấu dân số

3. /Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo

4. /Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

5. /Sự phân bố dân cư trên thế giới

II. Cơ cấu nền kinh tế. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế[edit]

1. /Các nguồn lực phát triển kinh tế

2. /Cơ cấu nền kinh tế

III. Địa lí nông nghiệp[edit]

IV. Địa lí công nghiệp[edit]

V. Địa lí dịch vụ[edit]

VI. Môi trường và sự phát triển bền vững[edit]

1. /Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

2. /Môi trường và sự phát triển bền vững

Khái quát nền Kinh tế - Xã hội thế giới (lớp 11)[edit]

1. /Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước

2. /Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế tri thức

3. /Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

4. /Một số vấn đề mang tính toàn cầu

5. /Một số đặc điểm của nền kinh tế thế giới

6. /Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Địa lí Khu vực và Quốc gia (lớp 11)[edit]

1. /Hợp chúng quốc Hoa Kì

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2. /Cộng hòa Liên bang Bra-xin

2.1.

2.2.

3. /Liên minh châu Âu (EU)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4. /Cộng hòa Liên bang Đức

3.5. /Cộng hòa Pháp

4. /Liên bang Nga

5. /Nhật Bản

6. /Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

7. /Cộng hòa Ấn Độ

8. /Khu vực Đông Nam Á

9. /Ô-xtrây-li-a

10. /Ai Cập

Địa lí Việt Nam (lớp 12)[edit]

1. /Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

I. Địa lí tự nhiên[edit]

II. Địa lí dân cư[edit]

III. Địa lí kinh tế[edit]

IV. Địa lí địa phương[edit]