Portal:Địa lí học/Nhật Bản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Nhật Bản:

  • Diện tích: 378 nghìn km2
  • Dân số: 127,7 triệu người (năm 2005)
  • Thủ đô: Tô-ki-ô

Nhật Bản là quốc gia quần đảo, nghèo tài nguyên khoáng sản, dân cư cần cù. Từ giữa thập niên 50 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã nhanh chóng phát triển thành một cường quốc kinh tế. Cùng với sự phát triển các ngành kĩ thuật, công nghệ cao và đầu tư tài chính ở nhiều nước trên thế giới, nền kinh tế Nhật Bản ngày càng hùng mạnh.