Portal:Địa lí học/Cộng hòa Ấn Độ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Cộng hòa Ấn Độ:

  • Diện tích: 3287,6 nghìn km2
  • Dân số: 1.103,6 triệu người (năm 2005)
  • Thủ đô: Niu Đê-li

Với tinh thần độc lập, tự cường, Ấn Độ đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để trở thành một nước có nền công nghiệp đa dạng và vững mạnh, nền nông nghiệp phát triển, đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong "cách mạng xanh".