Portal:Địa lí học/Khu vực Đông Nam Á

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Khu vực Đông Nam Á:

  • Diện tích: 4,5 triệu km2
  • Dân số: 556,2 triệu người (năm 2005)

Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia. Đây là một trong các khu vực phát triển kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay.