Portal:Địa lí học/Liên minh châu Âu (EU)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Liên minh châu Âu (EU):

  • Dân số: 459,7 triệu người (năm 2005)
  • Trụ sở: Brúc-xen (Bỉ)

Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới. Từ khi ra đời đến nay, số lượng các nước thành viên EU liên tục tăng, với sự hợp tác, liên kết được mở rộng và phát triển. Ngày nay, EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.