Portal:Địa lí học/Ai Cập

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Ai Cập:

  • Diện tích: 1 triệu km2
  • Dân số: 74 triệu người (năm 2005)
  • Thủ đô: Cai-rô

Lãnh thổ Ai Cập là hoang mạc mênh mông được chia cắt bởi thung lũng và châu thổ sông Nin. Dân số trẻ, hầu hết là người Ha-mit và theo đạo Hồi. Nền kinh tế đất nước phát triển dựa vào sông Nin.