Potència d'exponent fraccionari IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

En aquest tema donarem idea de com s'ha encarat el tema de arrels amb una nova notació.

Arrels com a potencia d'exponent fraccionari[edit]

Observacions per veure la necessitat de simplificar càlculs.

Observacions[edit]

Fórmula d'arrels:

si

Arrels de potències amb índex igual a l'exponent.

si

Observeu que només tindrem l'arrel r si aquest és igual a 2, ja que surt que clarament és cert perquè realment són iguals.

Definició de potencia d'exponent fraccionari[edit]

Definim ara com són les potències on l'exponent és una fracció :

Vegis també[edit]

Escola secundària

Notes i referències[edit]