Prelucrarea imaginilor -- Laboratorul 6 -- 2007-2008 -- info.uvt.ro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Navigare[edit]

Filtre neliniare[edit]

Filtrul median[edit]

Efectul acestui filtru este înlocuirea fiecărui pixel cu pixelul aflat în mijlocul şirului ordonat obţinut din pixeli înconjurători.

Rezultate:

  • Rejecţia zgomotului;
  • Efectul asupra muchiilor;
  • Efectul asupra punctelor şi liniilor subţiri;

Este posibilă şi implementarea filtrului utilizând o trecere cu o fereastră verticală, urmată de o trecere cu o fereastră orizontală.

Filtrul median rapid[edit]

  • Este implementat utilizând histograma pixelilor aflaţi în fereastra de procesare.

Filtrul minimal şi maximal[edit]

Acestea două filtre sunt variante ale filtrului median, cu excepţia că se selectează valoarea minimă / maximă a pixelilor din fereastra de procesare.


Ciprian Dorin Crăciun, 2007-11-18, ccraciun@info.uvt.ro