Prelucrarea imaginilor -- Laboratorul 7 -- 2007-2008 -- info.uvt.ro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Navigare[edit]

Operatori morfologici[edit]

 • Morphological processing
 • Tutorial in Data Parallel Image Processing -- Thomas Braunl
 • în general se aplică asupra imaginilor binare, sau asupra imaginilor în tonuri de gri;
 • de regulă, prezenţa unui obiect este marcată prin valoarea 1, absenţa lui fiind considerată 0;
 • de asemenea în locul lui 1 şi 0 putem vorbi de true şi false;
 • ca majoritatea algoritmilor pentru prelucrarea imaginilor se aplică în cadrul unei ferestre, cu excepţia că pixelul în cauză nu este luat în considerare;

Erozia[edit]

 • Erosion
 • are ca efect substragerea (ştergerea) unor pixeli din marginea unui obiect;
 • regulă: dacă toţi pixeli din fereastră sunt 1 (exceptându-l pe el), atunci pixelul devine 1, altfel el fiind 0;

Dilatarea[edit]

 • Dilation
 • efectul este exact opus eroziei, el adăugând pixeli conturului unui obiect;
 • regulă: dacă cel puţin un pixel din fereastră este 1 (exceptându-l pe el), atunci pixelul devine 1, altfel el fiind 0;

Deschiderea[edit]

 • Opening
 • efectul este de delimitare clară a contururilor(granitelor) între două obiecte apropiate;
 • regulă: se aplică erozia, apoi dilatarea(dilatarea erodarii);

Închiderea[edit]

 • Closing
 • efectul este de umplere a spaţiilor mici între contururile obiectelor;
 • regulă: se aplică dilatarea, apoi erozia;

Boundry[edit]

 • efectul este de determinare a conturului(muchiei) obiectelor;
 • algoritm: se realizează şi logic între imaginea originală şi negarea imaginii obţinute în urma eroziei;

Ciprian Dorin Crăciun, 2007-12-16, ccraciun@info.uvt.ro