Probabilitat i combinatòria IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Aquest tema barreja probabilitat i combinatòria per tal de valorar "cassos possibles" en determinats problemes.

Probabilitat[edit]

La probabilitat és una funció encarregada de mesurar les possibilitats de succeir que tenen determinats successos o processos "dividit" per les possibilitats totals de successos possibles.

Definició[edit]

La probabilitat és una funció que mesura les possibilitats de succeir alguns fets o coses dividit per les possibilitats totals de succeir dits fets o coses, es a dir:

Mostra d'un paral·lelisme amb els tants per cent:

= Tots els successos possibles.
e = Element o part de .
= Conjunt de successos no possibles o buit.

Vegis també[edit]

Escola secundària

Notes i referències[edit]