Proiecte colective -- 2007-2008 -- info.uvt.ro/Proiecte

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Observaţii[edit]

 1. Descrierile amănunţite ale fiecăror proiecte vor fi stabilite cu îndrumătorul fiecărui proiect (citatul de mai jos fiind de pe wiki-ul principal):
  Până pe 12 martie 2008, împreună cu îndrumătorul, echipele vor definitiva specificaţiile proiectului (consultând şi cadrul didactic ce a propus tema de proiect) şi vor stabili tehnologiile ce vor fi utilizate.
 2. Pentru determinarea exactă îndrumătorilor dorim în prealabil să determinăm cerera pentru fiecare proiect; astfel că în data de 4 martie vom stabili coordonatorii.
 3. Această listă este finală, însă există posibilitatea ca noi proiecte să fie adăugate la cererea cadrelor didactice ale facultăţii, sau în cazul suprasolicitării unora dintre cele existente.
 4. Un proiect poate fi ales de mai multe echipe, însă în unele cazuri coordonatorul sau propunătorul proiectului vor putea impune constrângeri asupra numărului maxim de echipe ce pot alege concomitent un anumit proiect (în acest caz tot ei vor desemna echipele cărora este acordat).

Proiecte pentru echipe de 5-10 membri[edit]

Sistem pentru evidenţa activităţii ştiinţifice a membrilor departamentului[edit]

Sistem de gestiune a bibliotecii departamentului[edit]

Sistem de gestiune on-line a analizelor medicale[edit]

Cerinţe minimale: actorii sunt:

 • medicul de familie:
  • recomandă analizele;
  • are acces la rezultate şi la interpretarea lor;
  • poate face recomandări pacientului;
 • laborantul:
  • produce rezultatele;
 • medicul de laborator:
  • interpretează rezultatele analizelor;
 • pacientul:
  • are acces la rezultate, la interpretarea lor şi la recomandările medicului de familie;

Portal competenţe[edit]

Descriere[edit]

Se doreşte dezvoltarea unui portal (site web) care să permită orientarea profesională (atât spre un job cât şi spre studiu) a cursanţilor (studenţi în cazul facultăţilor / univeristaţilor) în funcţie de cerinţele industriei, precum şi în funcţie de bagajul de cunoştiinţe deja dobândit.

Aplicaţia trebuie să permită facultăţilor / univeristăţilor gestiunea specializărilor (în cazul studiilor de lungă durată) sau a cursurilor (în cazul cursurilor de specializare sau de scurtă durată), iar pentru fiecare dintre acestea următoarele informaţii:

 • competenţele (ierarchia de competenţe) pe care le asigură;
 • precondiţiile necesare pentru a putea participa la procesul educaţional;
 • costurile implicate în procesul de dobândire a competenţelor;

De asemenea pentru companii trebuie permis ca pentru fiecare poziţie (job) disponibilă să se poată defini compeneţele necesare (cunantificate).

Studenţii / cursanţii şi viitorii aplicanţi vor putea gestiona:

 • propriile competenţe pe care le posedă;
 • competenţe pe care ar dori să le dobândească (prioritizate după importanţă);
 • iar în baza acestor informaţii pot solicita recomandarea celor mai convenabile specializări / cursuri, ori poziţii (job-uri).

Există astfel trei categorii de actori: facultăţi / universităţi, companii / firme, studenţi / cursanţi, fiecare cu operaţii specifice: gestiunea şi publicarea competenţelor de către actorii implicaţi;

în baza cererii studenţilor / aplicanţilor, prin formularea de compenţente dorite (proprii), recomandarea automată (atât în baza de date internă, cât şi pe Internet) a celor mai adecvate facultăţi care le furnizează; tot în baza informaţiilor declarate de către studenţi / cursanţi, recomandarea automată a unor job-uri adecvate;

Observaţie: în procesul de căutare trebuie utilizate elemente de cuantificare a care pot să fie solicitate de către student sau oferite de procesul de căutare; rezultatele căutarii trebuie reţinute – inclusi cuantificările – pentru o analiză ulterioară.

Competentele pot avea următoarele caracteristici:

 • pot să conţină sub-competenţe sau activităţi cu o anumită importanţă;
 • pot să fie însoţite de un context în care acestea se pot dobândi (localitate, condiţii de trai, renumele universităţii, etc.);
 • în funcţie de modul de prezentare pentru componenţe (sub-competenţe sau activităţi) se pot preciza informaţii suplimentare de genul:

ordinea de derulare;

 • ponderea în întreg (importanţa);
 • durata;

Observaţie: pentru contextul în care se realizează (derulează) procesul de învăţământ / de formare a competenţelor se pot evidenţia şi * cuantifica o serie de elemente:

  • orasul în care este situată facultatea;
  • renumele facultăţii / întreprinderii;
  • aspecte sociale şi economice: calitatea vieţii, anturajul

Acestea trebuie gândite şi abstractizate într-o maniera eficientă şi flexibilă care să permită o căutare şi evaluare optimă.

Cerinţe tehnice[edit]

Proiectul trebuie realizat utilizând software free / open source şi să prezinte un grad ridicat de modularizare / integrare / reutilizare.

Un punct de plecare pentru analiza soluţiilor tehnice poate fi:

 • pentru gestiunea datelor modelul relaţional folosind PostgreSQL, MySQL, Firebird;
 • pentru comunicare servicii WEB (SOAP), orice altă comunicare bazată pe HTTP/XML, ori o soluţie bazată pe cozi de mesaje;
 • pentru codare limbaje orientate obiect Java, C#, Python;
 • pentru interfaţa web framework-uri de templetizare;

Online (electronic) scientific journal[edit]

(Most likely, based on the Wordpress framework.)

Requirements:

 • site design:
 • management services: DBs, documents, e-mail, calendar;
 • user roles;
 • Latex style file definition;
 • editor services;
 • author services;
 • referent (reviewer) services;

Flak operating system project -- site management[edit]

(Most likely, based on the Wordpress framework.)

Requirements:

 • design details;
 • user roles;
 • documents management;
 • e-mail lists;
 • versioning services (CVS, etc.);
 • project management software integration;
 • network administration - dhcp, bootp servers, etc.;

Proiecte pentru echipe de 4-5 membri[edit]

Personal Assistant[edit]

Utilizarea tabletei internet Nokia pentru comis voiajori (directori de vânzari)[edit]

Există o bază de date la compania furnizoare şi comis voiajorul se conetează la Internet, consultă baza de date (stocurile) şi face comanda online.

Precizări:

Aplicaţie de gestionarea orarului[edit]

Aplicaţia trebuie să permită:

 • generarea automată a orarului şi acoperirii sălilor:
  • specificarea contextului (ani, serii, grupe, cadre, cursuri, săli, etc.);
  • specificarea constrângerilor (anumite laboratoare în anumite săli, anumite cursuri în anumite intervale orare, etc.);
 • vizualizarea orarului:
  • pentru un an, grupă, etc.;
  • pentru un cadru didactic;
  • pentru o sală;