Quang tuyến ánh sáng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Theo Maxwell , Quang tuyến ánh sang là trường hợp đặc biệt của Quang tuyến nhiệt điện từ phát ra ánh sáng thấy được ở tần số phát sáng hay Tần số ngưởng,