Quang tuyến nhiệt điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quang tuyến nhiệt điện từ được tìm thấy từ Phóng xạ vật dưới dạng năng lượng lượng tử của một Lượng tử không khối lượng di chuyển ở vận tốc cực nhanh bang vận tốc ánh sang thấy được .

Tính chất quang tuyến nhiệt điện từ[edit]

Mọi quang tuyến điện từ có thể biểu diển bằng toán như sau

Trạng thái quang tuyến nhiệt điện từ[edit]

Quang tuyến được tìm thấy ở 2 trạng thái . Trạng thái phat sáng ở Tần số ngưởng, f=fo . Trạng thái phat dien ở Tần số lon hon Tần số ngưởng, f > fo

Quang tuyến ánh sang[edit]

Ky hieu

~~ ==

Ở tần số

Quang tuyến điện[edit]

Ky hieu

~~e

Ở tần số

Định luật Heinsberg[edit]

Theo Heinsberg,tính chất xác định trạng thái quang tuyến

Quang tuyến chỉ có thể xảy ra ở một trong hai trạng thái ở một thời điểm thời gian