Lượng tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một đại lượng vật lý không có khối lượng có lưởng tính Sóng và Hạt được tìm thấy từ Quang tuyến nhiệt điện từ của Phóng xạ vật . Lượng tử là một hằng số không đổi có giá trị bằng Hằng số Plank

Và có công thức