Phóng xạ vật

From Wikiversity

Phóng xạ vật là một quá trình của vật không bền trở thành vật bền bằng cách giải tỏa nhiệt dưới dạng Quang tuyến nhiệt điện từ

≈≈≈≈≈

Các phóng xạ cơ bản[edit]