Phóng xạ sóng điện từ

From Wikiversity

Phóng xạ sóng điện từ xảy ra khi sóng dao động điện từ di chuyển ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thấy được mang theo năng lượng lượng tử của một quang tuyến nhiệt điện từ.

Phóng xạ sóng điện từ[edit]

≈≈≈≈≈

Với:

Từ trên suy ra:

Tính chất phóng xạ sóng điện từ[edit]

Lượng tử[edit]

Lượng tử là một đại lượng không có khối lượng có lưỡng tính sóng – hạt. Lưỡng tính sóng – hạt cho phép lượng tử di chuyển dưới dạng sóng và truyền năng lượng dưới dạng hạt.

Lượng tử

Lưỡng tính sóng – hạt:

. Đặc tính hạt.
. Đặc tính sóng.

Năng lực lượng tử[edit]

Mọi sóng phóng xạ điện từ đều có một năng lực lượng tử:


Năng lực lượng tử quang

được tìm thấy ở

Năng lực lượng tử điện

được tìm thấy ở

Theo Heiseinberg, Lượng tử chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái lượng tử quang hay lượng tử điện:

Phổ tần phóng xạ sóng điện từ[edit]

Phóng xạ sóng điện từ có phổ tần phóng xạ sau:

VF: ánh sáng thấy được
UVF: ánh sáng tím
X: tia X
γ: tia gamma

Xem thêm[edit]