Sóng điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Onde electromagnetique.svg

E , H[edit]

Khi có dòng điện[edit]

Khi không có dòng điện

E , B[edit]

  • Phương trình sóng điện từ
  • Hàm số sóng điện từ

Ứng dung[edit]