Resolució potències

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Exercicis solucionats ordenadament.

Deures dia 13[edit]

Recordatori:

9) Situa els nombres sobre la recta real donada: només he ordenat.

10) Escriu dos nombres decimals entre 5'2 i 5'3:

Només cal afegir els decimals desitjats
5'2 < 5'21 < 5'22 < ... < 5'3

11) Escriu dues fraccions compreses entre i

Només cal fer fraccions equivalents multiplicant cada valor per un nombre concret, suposant que sigui deu dona:
i
Per tant puc escollir les fraccions ...

12) Escriu dues fraccions entre i

Fem el mateix multiplicant per 10.
...

13) Substituïu amb "<" o ">" en els espais següents:

Si x > 3'1 llavors -x < -3'1
Si x < 3'1 llavors -x > -3'1

14) Si tenim a<b i b<c llavors a < c.

Deures dia 14[edit]

Solucions ampliades:

Potències de dos:

Expresseu en forma de potència:

  • Calculeu el valor de
  • Reduïu el signe de
  • Reduïu el signe de
  • Calculeu el valor de

Reduïu y calculeu les fraccions aplicant les propietats:

Calculeu reduint l'expressió següent:

Simplifiqueu:

Deures dia 17[edit]

38) Expressa com una potència:

  • o també com a curiositat

41) Expressa només amb potències positives:

Deures dia 18 i 20[edit]

43) Càlcul:

44) Expressa amb una sola potència:

Deures dia 21[edit]

Exemples de potències IV

Deures 25[edit]

Propietats usades:

Propietat commutativa:
Factor comú:

1)

2)

3c)

3d)

4)

5)

Vegis també[edit]

Escola secundària