Sóng nghiêng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình vector dao động điện từ[edit]

Phương trình sóng[edit]

Hàm số sóng[edit]

Với

Thí dụ[edit]