Sotsiaalne tarkvara

From Wikiversity

Clay Shirky (2002): “Sotsiaalne tarkvara on tarkvara, mis toetab grupi interaktsiooni, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks".

Sotsiaalse tarkvara alla kuuluvad veebipõhised vahendid, mis võimaldavad inimestel suhelda üksteisega, teiste ja enda loodud artefakte (dokument, pilt, video, link)jagada.

blogid; sotsiaalsed järjehoidjad; vookogud; wikid ja ühised andme- ja tekstitöötlusvahendid; sotsiaalsed repositooriumid ja kombineeritud andmevood;