Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad/Õpijuhis

From Wikiversity

Kursuse eesmärgid[edit]

Käesolev kursus on eeskätt mõeldud IT-st laiemalt huvitatud inimestele (eriti TTÜ informaatikatudengitele), kes soovivad rohkem teadmisi sotsiaalsest tarkvarast, kogukondlikust loome- ja tarkvaraarendusmudelist ja Web 2.0 infrastruktuuri eri külgedest. .

Oodatavaks üldtulemuseks on sotsiaalse tarkvara põhilise olemuse, vabade litsentside ja kogukonnamudeli tundmine kursuse läbinute poolt. Täpsemad õpiväljundid on sõnastatud allpool.

Kursuse läbinu

 • tunneb sotsiaalse tarkvara laiemat konteksti ning erinevate aspektide (kogukonnad, seadusandlus, tehnoloogia jpm) omavahelisi seoseid
 • teadvustab kogukondliku lähenemise eripärasid ja pakutavaid uusi võimalusi (äris, e-õppes, tarkvaraarenduses jm)
 • orienteerub sotsiaalse tarkvara erinevates tüüpides
 • omandab erinevate sotsiaaltarkvara rakenduste (wikid, ajaveebid jm) kasutamise oskuse (sh e-õppe kontekstis)
 • suudab korraldada võrgusuhtlust eri meediumide (sõnumisüsteemid, foorumid, ajaveebid, virtuaalmaailmad) kaudu, arvestades nende eripärasid
 • orienteerub erinevates vabades tarkvara- ja sisulitsentsides ning oskab valida neist endale konkreetse projekti jaoks sobivaima
 • on kursis vaba tarkvara kui alternatiivse tarkvaramudeli eri aspektidega (äri- ja arendusmudelid jm)
 • teadvustab võrgumaailma ja -kogukonnaga seonduvaid riske ja ohte (võrgukuritegevuse eri vormid, suhtlusprobleemid jne)

Kursusel vajatavad töövahendid[edit]

 • wiki (võib kasutada ükskõik kus asuvat wikit - algajale sobib näiteks Wikidot, aga võib ka ise kuhugi paigaldada.
 • ajaveeb ehk blog(i) - võib kasutada olemasolevat (sel juhul tuleks teha kursusele omaette teema või silt) või teha uue. Algajale sobib http://www.wordpress.com või http://www.blogger.com . NB!!! Nõutav on RSSiga lugemise võimalus - vastasel juhul ei ole õppejõul võimalik nii suurt hulka ajaveebe korraga jälgida!
 • e-post
 • Skype
 • Nabble'i kasutajakonto

NB! Enda nimi ja ajaveebi aadress tuleks lisada kasutajate lehele. Sinna võib lisada e-postiaadressi (viimase soovitavalt mingil hägustatud kujul nagu "jyri krõnks minuserver Eestis" või "täisnimi guuglis"), alternatiiviks on õppejõule aadressi teatamiseks n.ö. testkirja saatmine. Oluline on, et oleksite vajadusel e-kirjaga kättesaadav, kuna ainus näost-näkku kohtumine toimub kursuse alguses. Spämmima ei hakka, seda kasutatakse vaid reaalse vajaduse korral.

Skype'is õppejõuga kontakti võttes paluks kindlasti ära mainida, kas olete päeva- või kaugõppe tudeng - vastasel juhul on oht sattuda valesse seltskonda.

Kuidas töö käib?[edit]

Loengukonspekt[edit]

Iga nädala jaoks on mõeldud üks teema, mis tuleks nädala alguses läbi lugeda. Konspekti lugemine eraldi punkte ei anna, kuid annab infot, mõtteid ja ideid.

Ajaveebiartiklid[edit]

Iga teema kohta (v.a. kaks esimest nädalat) tuleks kirjutada üks etteantud uurimisküsimus ajaveebipostitusse (~0,5 - 1 lk). Uurimisküsimused lisanduvad loengutekstide lõppu. Iga nädala töö annab kuni 4 punkti, kokku võimalik saada kuni 44 (13 miinus kaks esimest nädalat) punkti. Iganädalase töö tähtajaks on päevaõppel järgmise nädala esmaspäeva keskpäev (12.00) ja kaugõppel reede keskpäev.

Foorumiarutelu[edit]

Igaüks peaks endale tegema kasutajakonto Nabble'is asuvasse kursuse foorumisse (päevaõppe foorum, kaugõppe foorum; soovi korral võib esmalt proovida sinna postitamist näidisteema alla) ning seejärel postitama iga nädal teistele arutamiseks ühe huvipakkuva küsimuse nädala teema kohta või võtma sõna teiste poolt püstitatud teemadel (seega uue teema loomine ei ole vajalik, võib ka kirjutada midagi huvitavat kellegi teise avatud teemasse). Iga nädala eest võib saada kuni kaks punkti, kokku 2 x 13 = kuni 26 punkti.

Lisaks kursuse arutelufoorumile on seal olemas ka muude teemade foorum, kuhu postitamine aga eraldi punkte ei anna.

Wiki-põhine rühma-kirjatöö[edit]

Tuleks moodustada 4-5 inimesega rühmad ning kirjutada mõnda avalikku wiki-teenust (Wikidot, Wikispaces vmm) kasutades (põhimõtteliselt on lubatud ka omaenda wiki kasutamine, kui kellelgi see olemas on) väike kirjalik töö mõnel kursusega haakuval teemal. Rühma koosseis (liikmete nimed), töö teema ja aadress tuleks igal rühmal panna kirja rühmade lehele. Rõhk peaks olema rühmatööl ja korrektsel infoesituses (eriti peaks tähelepanu pöörama allikatele viitamisele). Töö tähtajaks on päevaõppel esmaspäeva, 25. aprilli ja kaugõppel reede, 13. mai keskpäev (12.00).. Rühmatöö eest võib iga liige saada kuni 25 punkti (reeglina saavad rühma liikmed solidaarselt punkte, kuid ebavõrdse tööpanuse puhul võib leppida kokku ka erinevates punktisummades).

Märkus: kuna paljud osalejad veel üksteist ei tunne, siis on sobiv koht rühmade kokkupanekuks ja teemade aruteluks iganädalased Skype'i vestlused, võib kasutada ka vastavat foorumiteemat (päevaõpe, kaugõpe) ja muid suhtluskanaleid.

Teise rühma töö retsenseerimine[edit]

Toimub kursuse viimasel nädalal, kui wiki-tööd on valmis. Seda teeb igaüks oma ajaveebis iseseisvalt (mitte rühmatööna). Annab kuni 5 punkti.

Vahemärkus kirjutamise kohta[edit]

Kirjutajale (nii õppejõule nädalatekstide osas kui ka kaaslastele ajaveebis, foorumis ja wikides) oponeerimine on täiesti lubatud ja mõistlikus koguses ka soovitav nähtus (sunnib omaenese peaga mõtlema). Seda tuleks aga teha a) viisakalt ja b) enda seisukohti põhjendades.

Iganädalane Skype'i vestlus[edit]

Vestluse mõte on luua e-kursusele ka vahetuma suhtluse mõõde, tekitada kogukonda ning anda võimalus jooksvalt küsida ja probleeme lahendada. Iganädalase vestluse aja lepime mõlema rühmaga kokku avakohtumisel. Väikese osalusmotivaatorina annab iga osaluskord 1 punkti (seega kokku kuni 13 punkti). Skype'i kasutajanimed võib lisada ka osalejate lehele (soovi korral aga piisab vaid õppejõuga kontakti võtmisest Skype'is). Vestlus toimub vastavalt kokku lepitule päevaõppel teisipäeviti kell 20-21 ja kaugõppel neljapäeviti kell 20-21.

Seoses sellega on palve - esinege Skype'is vähemalt kursuse vestluse ajal omaenda pärisnimega! Nii on osalejaid lihtsam tuvastada.


Seega summaarselt:

 • Wiki-põhine rühmatöö ühel kursusega seonduval teemal - kuni 25
 • Uurimisülesanded ajaveebis - kuni 44 (4 x 11)
 • Kaasatöötamine Nabble'i foorumis - kuni 26
 • Ühe teise rühma wiki retsenseerimine (individuaalselt oma ajaveebis) - kuni 5
 • Osalus iganädalasel Skype'i vestlusel - kuni 13

Nagu näha, on kogusumma mitte 100, vaid 25 + 44 + 26 + 5 + 13 = 113. Seega on võimalik igati korralik hinne teenida ka mõnes rubriigis veidi kergemalt võttes (wiki-rühmas osalemine on siiski väga soovitav - kasvõi selle kogemuse saamiseks).

NBǃ Käesoleva aasta kursus on olude sunnil veidi lühem - kaks teemat on välja jäetud. Seetõttu tuli ka punktisüsteem veidi ringi teha.

Ajakava[edit]

Kursuse arvestuslik kestus on sel aastal 13 nädalat:

 • Algus: päevaõppel 2., kaugõppel 19. veebruar
 • Wiki-kirjatööde tähtaeg: päevaõppel 25. aprill (esmaspäev, kell 12.00), kaugõppel 13. mai (reede, kell 12.00)
 • Retsensioonide tähtaeg: päevaõppel 2. mai (esmaspäev, kell 12.00), kaugõppel 20. mai (reede, kell 12.00)
 • Lõpp: päevaõppel 2. mai, kaugõppel 20. mai.

Iganädalaste ülesannete tähtaeg on järgmise nädala esmaspäeva (päevaõpe) või reede (kaugõpe) keskpäev (kell 12). Hilinenud töö punkte ei saa (erandid on võimalikud, kuid neid käsitletakse igaüht eraldi).

NB! Kuna kursus on suur ning huvilisi võib laekuda ka veidi hiljem, siis rangete tähtaegade järgimine rakendub 3. nädalast ja esimene suur vahekokkuvõte toimub kolmanda nädala tähtajal. Seega oleks soovitav end selleks ajaks järje peale saada.

Hindamine[edit]

Sisuliselt sajapallisüsteem väikese liiaga (vt eespool). Mingit eraldi eksamit või arvestust ei ole: kursuse lõpus loetakse punktid kokku ja neist kujuneb hinne. Hindamissüsteem on tüüpiline:

 • 91 ja enam - 5
 • 81-90 - 4
 • 71-80 - 3
 • 61-70 - 2
 • 51-60 - 1
 • alla 51 - 0

Tagasi kursuse esilehele