Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad/Miks Wikiversity

From Wikiversity

Tagasi kursuse esilehele


Miks just Wikiversity?[edit]

Näiteks WebCT/Blackboard on suletud keskkond nii tehnilises (lähtekoodi) kui ka sisulises (vajab sisselogimist) mõttes. Moodle ja IVA on küll avatud koodiga ja sellisena hõlpsasti kohandatavad, ent õppematerjalid jäävad ka nendes keskkondades ikkagi paroolide taha peitu - "inimene tänavalt" neile ligi ei pääse.

Wikiversity esindab uut, hajusate õpikeskkondade suunda, mis kasutab ära paljusid uue meedia võimalusi ja on täiesti avatud kõigile huvilistele. Wikiversity kursused sarnanevad veidi jaosvara (shareware) kontseptsioonile tarkvara vallas - enne ostmist on võimalus asi reaalselt järgi proovida, põhiosa on tasuta ning maksta tuleb vaid lisateenuste (konkreetsel juhul diplomi või tunnistuse) eest.

Wikiversity õppematerjalid on vaba litsentsiga, kasutades nagu Wikipedia Creative Commons BY-SA litsentsi. Lihtsalt lahtiseletatuna tohib sellist materjali vabalt levitada ja kasutada (ka ärilisel otstarbel), kui on täidetud kaks tingimust:

  • on viidatud materjali autorile/päritolule
  • kui materjali kasutatakse uute materjalide loomisel, peavad need alluma samaväärsele litsentsile (vaba levik ja kasutus - litsents "nakkab" tuletistele)

Nii ei ole neid näiteks ilma autori eriloata lubatud kasutada raamatus, mida müüakse "kinniselt" üksnes raamatupoes ja mis vabalt ei levi. Erandiks on väikeses mahus tsiteerimine, mis allub õiglase kasutuse (fair use) põhimõtetele ja milleks ei ole autori luba vaja (küll aga tuleb allikale viidata). Ka on autoril alati õigus anda täiendavaid litsentse ja sõlmida eraldi lepinguid näiteks raamatu kirjastamiseks - kuid sel juhul ei ole enam tegu vaba levikuga ning tõenäoliselt soovib autor sel juhul tasu saada.


Tagasi kursuse esilehele