Jump to content

Tây y

From Wikiversity

Tây y là bộ môn khoa học của người tây chuyên về tìm hiểu các nguyên nhân gây bệnh từ các triệu chứng và biến chứng của bệnh tật để có được bệnh chứng (Bệnh lý) . Từ đó, đề ra các phương pháp chửa bệnh cùng với kê toa hốt thuốc hửu hiệu cho người bệnh nhằm khôi phục sức khỏe của người bệnh