Töökeskkonna IDLE kasutamine

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

< 2. nädala teemad

Integreeritud töökeskkondade võimalused[edit]

Pythoni interpretaatoriga on kaasas integreeritud töökeskkond nimega IDLE. Integreeritud töökeskkonnad pakuvad tavaliselt võimalust kõik programmi kirjutamisega seotud sammud läbida ühes kohas. Hädavajalikeks sammudeks on:

  1. Programmi koodi kirjutamine.
  2. Koodi kompileerimine (kompileeritava keele korral) koos käivituva koodi (nn .exe) tekitamisega.
  3. ...või koodi kontroll süntaksivigade suhtes.
  4. Programmi käivitamine (run) (või interpereerimine).
  5. Lisaks on tavaliselt võimalus koodi siluda (debug), st käivitada kood nii, et käskude täitmine on jälgitav lause-haaval ja lisaks saab jälgida muutujate väärtuste muutumist.
  6. Abi (help) on parimal juhul kontekstist sõltuv - saab küsida otse kasutusel olevate keelesõnade kohta.

IDLE käsurežiim[edit]

Pythoni IDLE käivitamisel satub kasutaja esialgu interpretaatori käsurežiimi, mille ekraanipilt näeb välja järgmine:

Käsurežiimis on võimalik Pythoni lauseid, funktsioone jms ükshaaval käivitada - näiteks selleks, et teada saada, mida üks või teine käsk teeb. Juhuks, kui käsurežiimis töötamine tundmatu kogemus, lühike selgitus: trüki vajalik käsk kolmest > -märgist koosneva viiba (prompt) taha ja vajuta Enter klahvi. Viimane tegevus on märk arvutile, et sinu töö on tehtud ja nüüd on tema kord midagi kasulikku teha. Järgmisel ekraanikuval on näha print-käsu andmise tulemus.

Kuna käsurežiimis tavaliselt midagi ekstremaalset ekraanil ei toimu, pole põhjust edaspidi kogu ekraanist kuvasid esitada, vaid arusaamiseks peaks piisama ka järgmisest kirjaviisist:

>>> 3+2
5

Sellest tuleks välja lugeda, et käsurežiimis sisestati tehe 3+2 ja Pythoni interpretaator arvutas vastuse ning trükkis ekraanile.

Sarnasel viisil saab moodustada ka muutujaid ning nendega midagi teha:

>>> a=3
>>> b=2
>>> a+b
5

Programmikoodi sisestamine ja töötlemine[edit]

Pikema programmi sisestamiseks käsurežiim siiski ei sobi. Selleks tuleks avada programmi redigeerimise aken. Vastava käsu leiab File-menüüst (File - New Window):

Avanev uus aken on õige koht pikema programmikoodi kirjutamiseks.

Edasi kood salvestatakse (File - Save). Salvestamisel on soovitav lisada faili nime lõppu laiend .py. St lisada ise Pythoni programmile omane faililaiend, sest IDLE-keskkond ei lisa seda ise (nagu me Windowsis harjunud oleme). Samas on laiend kasulik vähemalt kahel põhjusel: sel juhul värvib keskkond koodi sõnu ja kood on paremini loetav ning teisalt saab koodi käivitada otse Windowsist või IDLE keskkonda avada.

Programmi käivitamiseks valitakse menüüst Run - Run Module:

Meeles tasub pidada kiirvalikuvõimalust F5. Programm töötab käsurežiimi aknas, laseb sisestada andmed ja lõpuks trükib vastuse - nagu programmikoodis ettenähtud.

Täitmisaegsete vigade ilmnemisel näidatakse vastavat veateadet samuti käsurežiimi aknas ning programmi täitmine jääb pooleli. Pane tähele, et kuni andmete sisestamise lõpuni on kõik toimunud samamoodi kui eelmisel edukal käivitamisel. Seejärel põhjustab aga pindala leidmise omistuslause vea. Veana teatatakse, et korrutada omavahel ei saa stringi ja mitte-täisarvulist (non-int) väärtust. Vea põhjustas see, et peale sisestamist jäi stringi-tüüpi väärtus arvuks teisendamata. Ja seega peaks korrutustehe toimuma kahe stringi vahel.

Vigadeparandus tuleb loomulikult endal teha ja seejärel teha läbi taas salvestamise-käivitamise protsess.

< 2. nädala teemad